Unikátní dřevěné
figurky & objekty

Nová série

Aktuálně

Nová série Počátek, představuje figurky s tématem elementárních částic, supersymetrie a inspirací teorií strun. 

Celá série čerpá z myšlenky nedělitelných částic, věděl o nich již ve starověkém Řecku filozof Démokritos a další atomisté. Jsou to částice hmoty, jejíž vnitřní struktura je neznámá, a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic a hlavně jak vypadají. Elementární částice standardního modelu se dělí na základní fermiony (kvarky, leptony a jejich antičástice) a základní bosony (výměnné bosony a Higgsův boson). Velmi mě baví myšlenka vlastní vizuality částic, vlastní náhled na fyziku, kterou nemohu se svým vzděláním nikdy v podstatě pochopit.

Novinkou v sérii je i výška figurek, která nyní přesahuje 40 cm.

 

Jak vznikají Tititi figurky?

Tititi je značka, kterou založila v roce 2019 Tereza Talichová a která se od té doby stihla prosadit v oblasti současného českého designu pro děti. Zaměřuje se na autorské malované dřevěné figurky, zosobňující individuální formou množství různých typů lidí, umělců či dramatických postav z divadelních nebo literárních děl, nahlížených hravou optikou a se zaujetím pro detail.

Každá z postav vzniká nejprve soustružením těla figurky ze dřeva (smrk, dub, lípa). Až na výjimky jde o souměrný, vertikální tvar, individualizovaný podle navrženého profilu (siluety) a následně dokončený autorskou malbou.