Rokem české hudby v zahraničí provází malovaná dřevěná figurka Tititi

2024

Rokem české hudby v zahraniční síti Českých center provází malovaná dřevěná figurka Tititi, kterou zhotovila Tereza Talichová, 
a která při příležitosti této události a dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany odkazuje na autorčino oblíbené dílo, operu Libuše.

Právě tohle Smetanovo dílo ji, jako členku hudebnické rodiny, inspirovalo. S pomocí hravé optiky a se zaujetím pro detail na figurce ztvárnila motiv fanfár ze zmíněné opery Libuše.

Designérka čerpá náměty z prostředí, ve kterém se pohybuje. 
Jako městský člověk s kulturním zázemím má blízko především k výtvarnému umění a hudbě. Z výtvarného hlediska se Tereza Talichová hlásí k inspiraci dílem Minky Podhajské (1881–1963) a umělců Artělu, kteří stáli na počátku 20. století u zrodu reformního hnutí nových hraček, jež vneslo umělecký impuls do oblasti řemeslné výroby hraček.

Bedřich Smetana, figurka s motivy fanfár z opery Libuše

Co pro Vás znamená česká hudba a konkrétně dílo Bedřicha Smetany?

„Dětství a vzpomínky na tátovy zkoušky, když s Talichovým kvartetem hráli 
Z mého života, první Smetanův Kvartet 
e moll, o kterém jsem až později zjistila, že patří k nejgeniálnějším výtvorům světové komorní hudby.“

Tereza Talichová, Tititi

Rok české hudby

Foto Adéla Havelka

Jak vznikají Tititi figurky?

Tititi je značka, kterou založila v roce 2019 Tereza Talichová a která se od té doby stihla prosadit v oblasti současného českého designu pro děti. Zaměřuje se na autorské malované dřevěné figurky, zosobňující individuální formou množství různých typů lidí, umělců či dramatických postav z divadelních nebo literárních děl, nahlížených hravou optikou a se zaujetím pro detail.

Každá z postav vzniká nejprve soustružením těla figurky ze dřeva (smrk, dub, lípa). Až na výjimky jde o souměrný, vertikální tvar, individualizovaný podle navrženého profilu (siluety) a následně dokončený autorskou malbou.